Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

"Til Norge for å dø" - Foredrag

.

Styret i Serbisk Forening Rogaland takker alle som besøkte Sølvberget og Knuts foredrag. Vi takker også Sølvberget for vertskapet og lokaler som vi fikk til disposisjon for å gjennomføre dette foredraget. Ikke minst stor takk til Linn Tønnessen som hjalp med organisering og som ofret søndagen for arrangementet.
 
Det var utrolig kjekt å oppleve så stor interesse for Knut Floviks foredrag, og spesielt var det kjekt å se at det var både nordmenn og serbere, og ikke minst at det var både barn og voksne til stedet.
 
Foredraget var svært innholdsrikt og lærerikt. Fra vår side er det veldig viktig å høre hva andre forskere/historikere sier om andre verdens krig og grusomheter den har bragt med seg over hele verden. Det er veldig viktig at slike grusomheter ikke blir gjentatt, og eneste måte å gjøre det på er å snakke og skrive om temaet.
Boken til Knut, "Til Norge for dø", beskriver det historiske bakteppet til fangeleirene og bygger på fangehistorien til Nikola Rokić, som overlevde pinslene på «Blodveien».
Serbisk Forening Rogaland "Ivo Andric" vil takke Knut for denne fortellingen og håper at boken vil være til hjelp for fremtidige generasjoner slik at kan se hva krig bærer med seg. Vi vil også takke Knut for at han ikke følger hoved strømmen av historie som på en eller annet måte rettferdiggjør eller rett og slett ikke snakker om vise fakta, slik som de grusomme handlingene utført av Ustasja bevegelse i NDH - Uavhengig Stat Kroatia (dagens Kroatia), men klarer å finne frem til sannheten og gode bevis, samtidig som han følger en tråd fra Balkan helt opp til endepunktet i Nord Norge som en del av folkemordet på serbere, sigøynere og jøder på Balkan i andre verdens krig, so ble utført av nazister og deres allierte. Vi er ganske sikre på at alle som var i disse fangeleirene ville vært stolt over denne boken.
 
Serbisk Forening Rogaland "Ivo Andric" anbefaler dette foredraget på det sterkeste og håper at flere vil invitere Knut til å ha foredrag om dette viktige temaet, som kan gjøre mye for samfunnet og menneskene. Vi står gjerne til disposisjon for å formidle kontakt hvis ønskelig.
 
De som ikke fikk boken i dag, kan bestille denne direkte fra forlaget: http://www.kristians1.net/tilnorgeforado.html
 

Tags: Knut Flovik Thoresen Til Norge For å Dø

Web hjelper

Hvis du har lyst til å hjelpe med vedlikehold av disse sider ber vi deg ta kontakt med oss.

Frivillig hjelp er alltid velkommen.

Tusen takk

Kontakt oss