Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Historie 

Serbisk Forening Rogaland "Ivo Andric" ble etablert den 3. juni 2014., rett etter store oversvømmelser i Serbia. Det var faktisk drivkraften for etableringen av foreningen. Foreningen skulle lette arbeidet med den humanitære hjelpen som trengs av alle flomoffrene. Responsen av den serbiske befolkningen fra Rogaland regionen var bemerkelsesverdig, og alt fra begynnelsen, på stiftelsesmøtet, ble det ytret mange ønsker om å være aktivt involvert i foreningens arbeid, samt arbeid i styret. 

Mål 

Målet med foreningen er å bevare vår kultur, skikker, tradisjoner og morsmål samt fremme gode relasjoner til innbyggerne i Norge, som ga oss gjestfrihet og mulighet til å bo her. For å hjelpe våre innbyggere med rask integrering i det norske samfunnet gjennom ulike aktiviteter, samle våre innbyggere og deres barn. Foreningen arbeider også for å styrke den nasjonale identiteten til vårt folk, for å fremme utdanning på sitt eget språk, kultur og tradisjoner, media representasjon, for å forbedre forholdene for livet og arbeidet til det serbiske folket og realisering av vår nasjonale politiske representasjon av minoriteter på alle nivåer i kommunen. 

Foreningens arbeid

Serbisk Forening Rogaland "Ivo Andric" er en lovlig organisert gruppe av serbisk statsborgerskap i Rogaland i Norge, som tar vare på bekreftelse, forsvar og utvikling av nasjonale rettigheter, friheter og interessene til våre innbyggere. Den komposisjoner av prominente personer som er stolte av sin nasjonale opprinnelse tendens til å over frivillige aktiviteter innen foreningen opprettholde røtter, kultur, relasjoner og språk forbundet med andre landsmenn. Foreningen fungerer som en registrert organisasjon med vedtekter og har sin egen forsamling

 

Web hjelper

Hvis du har lyst til å hjelpe med vedlikehold av disse sider ber vi deg ta kontakt med oss.

Frivillig hjelp er alltid velkommen.

Tusen takk

Kontakt oss