Serbisk Forening Rogaland - "Ivo Andric"

Den andre årlige humanitære aksjonen til foreningen "Ivo Andrić" i 2022.

.

I samsvar med vedtakene til humanitære fondet for Det Serbiske Forbundet i Rogaland "Ivo Andrić", i desember 2022 vil den andre årlige humanitære aksjonen til vår forening vil bli gjennomført.

Målet med fondet er å hjelpe følgende prosjekter som er beregnet for barn og unge og som må være gunstig for minst TI barn;

1. Støtte til organisering av skoler, leirer og utdanningsverksteder

2. Støtte til helse- og vitenskapelige institusjoner

3. Støtte til utvikling og anskaffelse av lærebøker, bøker og læremidler til skoler og biblioteker

4. Støtte til organisering av arrangementer, ungdom - sport og kultur - kunstneriske arrangementer

5 Støtte til medier, mediekunnskaper og digitale kommunikasjonsprosjekter

6. Støtte til prosjekter for å forbedre leve- og helsemessige forhold

Vi inviterer alle som trenger hjelp og faller inn i en av de ovennevnte kategoriene og er i samsvar med reglene. ( prosedyrenhttps: // ivoandric. no / sr / humanitarni-fond / pravilnik-rada-fonda.html  ) Vi inviterer til for å søke om hjelp ved å fylle ut kontaktskjemaet på nettsiden innen 15.12. 2022.

https://ivoandric.no/sr/humanitarni-fond/kontakt-sr-hf.html 


DISSE KAN IKKE DELTA 

  • Direkte eller indirekte brukere av budsjettmidler
  • enkeltpersoner 
  • økonomiske enheter

De innsendte søknadene vil bli behandlet fortløpende og innen 15.12 2022 

 HF -styret vil avgjøre hvem som skal hjelpes i den andre humanitære aksjonen i år.


Styret for Humanitære fondet i foreningen "Ivo Andrić"


Web hjelper

Hvis du har lyst til å hjelpe med vedlikehold av disse sider ber vi deg ta kontakt med oss.

Frivillig hjelp er alltid velkommen.

Tusen takk

Kontakt oss