Удружење Срба у Рогаланду - "Иво Андрић"

Прва редовна хуманитарна акција Удружења „Иво Андрић“ у 2021. години

.

У складу са одлукама у Правилнику рада фонда Удружења Срба у Рогаланду „Иво АНдрић“, у мају 2021. године биће спроведена прва од две годишње хуманитарне акције Удружења.


Циљ Фонда је да помаже следеће пројекте који су намењени дечјем и омладинском узрасту:

1. Подршка организацији школа, кампова и едукативних радионица

2. Подршка здравственим и научним институцијама

3. Подршка изради и аквизицији уџбеника, књига и дидактичких средстава намењених школама и библиотекама

4. Подршка организовању манифестација, омладинско - спортских и културно – уметничких догађаја и приредби

5. Подршка пројектима медија, медијске писмености и дигиталне комуникације

6. Подршка пројектим за побољшање животних и здравствених услова


Позивамо све којима је помоћ потребна а улази у једну од горе наведених категорија и у складу је са Правилником рада Фонда Удружења ( http://www.ivoandric.no/.../hum.../pravilnik-rada-fonda.html ) да аплицирају за помоћ попуњавајући контакт формулар на страницама фонда до 20.04.2021. године.

http://www.ivoandric.no/.../humanitarn.../kontakt-sr-hf.html

Поднете апликације ће бити разматране у континуитету а закључно 1.5.2021.


Одбор фонда Удружења „Иво Андрић“